Fuji E&M Limited

 • Address

  Room 404

  Yuen Fat Industrial Building

  25 Wing Chiu Road

  Kowloon Bay

  Hong Kong

 • Phone 852-21458888
 • Fax 852-27554773
 • Email
 • Website http://www.fujiac.com