Umah international Primary School ( N.T)Umah international Primary School ( N.T)

  • Address

    Fung Chi Tsuen

    Wang Chau

    Yuen Long

    Hong Kong

  • Phone (852) 2446-1258