Hong Lok Yuen International School (N.T)Hong Lok Yuen International School (N.T)

  • Address

    Hong Lok Yuen

    Tai Po

    Hong Kong

  • Phone (852) 2658-6935