Bauhinia School

  • Address

    Lai Yi Estate

    Wah Yui Road

    Lai King

    Hong Kong

  • Phone 2624 4110