Housing Bureau

  • Address

    Housing Bureau 18/F

    Murray Building

    Garden Road

    Hong Kong

  • Phone 25090296
Housing Bureau